Ενημέρωση φίλων για ό,τι παράγεται από τη μέλισσα, το σταφύλι και την ελιά, και όχι μόνο.

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα βιολογικών προληπτικών ραντισμάτων στο αμπέλι

Γεωργός, (γεώ + έργον), είναι αυτός που κοπιάζει στο χωράφι. Επιθυμεί μεγάλες συγκομιδές αλλά το θετικό αποτέλεσμα απαιτεί οργάνωση, προγραμματισμό και επιμέλεια. Ειδικότερα για το αμπέλι είναι καλό να τηρούνται, σχεδόν με ευλάβεια, όλα τα προληπτικά ραντίσματα ώστε να προφυλαχτούν τα φυτά και να αποφευχθούν τυχόν αρρώστιες. Εννοείται πως στηρίζουμε το βιολογικό ράντισμα.

 
Πρόγραμμα βιολογικών προληπτικών ραντισμάτων στο αμπέλι
1.         Με το κλάδεμα
Χαλκό (υδροξείδιο του χαλκού) πχ  Kocide   250 gr/100 L
 
2.         Στα πέντε (5) πρώτα φύλλα
       Χαλκό (υδροξείδιο του χαλκού)  250 gr/100 L
Και
Βρέξιμο: θείο 300gr/100L
3.         Στους 10 πόντους βλαστό
Χαλκό (υδροξείδιο του χαλκού) πχ  250 gr/100 L
Και
Βρέξιμο:  θείο 1000gr/100L
4.         Μετά από βροχή 10 mm  όταν οι βλαστοί είναι πάνω από 10 πόντους και η θερμοκρασία πάνω από 10ο C (ο κανόνας των τριών 10 )
           Χαλκό (υδροξείδιο του χαλκού)  250 gr/100 L
Και
Βρέξιμο: θείο 300gr/100L
5.         Αν δεν βρέξει ανά 3 εβδομάδες ή 20 ημέρες
Χαλκό (υδροξείδιο του χαλκού) πχ  250 gr  /100 L
Και
Βρέξιμο: θείο 300gr/100L
6.         Σκόνη θείου κάνουμε στην άνθηση και στα αλώνια
( τη σκόνη του θείου τη ρίχνουμε με κατεύθυνση κάτω από τα σταφύλια, προς το έδαφος  και όχι κατ’ ευθείαν πάνω στα σταφύλια)
7.         Μετά τον τρύγο
  Χαλκό (υδροξείδιο του χαλκού)   250 gr  /100 L